BASS-BARITONE

Schubert Drei Gesänge D902 i – ‘L’incanto degli occhi’ (Oxford Lieder Festival)

Schubert & Co – Schubert ‘Drei Gesänge’ D902 i

Schubert Drei Gesänge D902 ii – ‘Il traditor deluso’ (Oxford Lieder Festival)

Schubert & Co – Schubert ‘Drei Gesänge’ D902 ii

Schubert Drei Gesänge D902 iii – ‘Il modo di prender moglie’ (Oxford Lieder Festival)

Schubert & Co – Schubert ‘Drei Gesänge’ D902 iii