SOPRANO

Verdi OTELLO (English): Willow Song

Verdi OTELLO (English): Ave Maria